คำแถลงอุดมการณ์นิว-เมโธดิซิสต์ที่สี่

นิว-เมท็อดคือนิว-เมท็อด

(اللغة العربية) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_ara.html
(Azərbaycanca) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_aze.html
(Български) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_bul.html
(Català) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_cat.html
(中文) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_chi.html
(繁體中文) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_chi_t.html
(Čeština) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_cze.html
(Dansk) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_dan.html
(Nederlands) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_dut.html
(English) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_eng.html
(Esperanto) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_epo.html
(Suomi) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_fin.html
(Français) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_fre.html
(Galego) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_glg.html
(Deutsch) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_ger.html
(Ελληνικά) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_grc.html
(עברית‎) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_heb.html
(हिन्दी‎) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_hin.html
(Magyar) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_hun.html
(Bahasa Indonesia) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_ind.html
(Italiano) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_ita.html
(日本語) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_jpn.html
(한국어) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_kor.html
(Latina) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_lat.html
(Latviešu) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_lav.html
(Lietuvių) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_lit.html
(Melayu) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_may.html
(Norsk) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_nor.html
(Polski) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_pol.html
(Português) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_por.html
(Română) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_rum.html
(Русский) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_rus.html
(Slovenščina) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_slv.html
(Español) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_spa.html
(Tagalog) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_tgl.html
(ไทย) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_tai.html
(Türkçe) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_tur.html
(Українська) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_ukr.html
(Tiếng Việt) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_vie.html
(Cymraeg) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto4/manifesto4_wel.html

(อ้างอิง) http://7x7whitebell.net/new-method/manifesto_rps_e.html
(url) http://7x7whitebell.net/new-method/

วันที่ 4 กันยายน ปี ค.ศ. 2014
ผู้ร่างและสังเกตการณ์: ทะกะฮิโระ ฮิระมะ
ผู้ร่างและสังเกตการณ์: โชะโกะ บะบะ
ผู้ร่างและสังเกตการณ์: มะซะรุ ไคโดะ

back